logo

Data publikacji: 18 czerwiec 2014

 

Regulamin Sklepu dropshippingowej hurtowni Centralazabawek.pl

 

§1. Słownik

 • Zakupteraz.pl – oznacza firmę Zakupteraz.pl Anna Zakościelna; z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 92, 92-202 Łódź. NIP: 725 122 40 02, REGON: 100220299.
 • Hurtownia Centralazabawek.pl – dropshippingowa hurtownia będąca własnością Zakupteraz.pl działająca pod adresem www.centralazabawek.pl
 • Sklep Centralazabawek.pl – sklep internetowy prowadzony w ramach Hurtowni Centralazabawek.pl w którego ofercie znajdują się towary oraz usługi przeznaczony dla zarejestrowanych Partnerów Hurtowni Centralazabawek.pl.
 • Partner – firma, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, lub osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych, która dokonała rejestracji w Hurtowni Centralazabawek.pl i rejestracja ta została potwierdzona przez Hurtownię.
 • Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.

§2. Warunki zakupu

 • Kupujący może dokonać zakupu w sklepie Centralazabawek.pl tylko i wyłącznie jeżeli jest Partnerem hurtowni Centralazabawek.pl i po zalogowaniu do Hurtowni Centralazabawek.pl
 • Kupujący może dokonać zakupu w sklepie Centralazabawek.pl tylko i wyłącznie jeżeli zaakceptuje Regulamin.
 • Użytkownik nie może wykorzystywać usług świadczonych przez Sklep Centralazabawek.pl do działania niezgodnego z obowiązującym prawem oraz zasadami współżycia społecznego.
 • Użytkownik jest wyłącznie odpowiedzialny za prezentację i zawartość danych prezentowanych w swoich sklepach, serwisach, kontach serwisów aukcyjnych oraz innych miejscach sprzedaży towarów bądź usług (zdjęcia, grafiki, teksty) i zwalnia Zakupteraz.pl ze wszelkiej odpowiedzialności za dane umieszczone na swoim koncie.
 • Naruszenie zasad Regulaminu, skutkuje zablokowaniem i usunięciem Twojego konta.
 • Dokonując zakupu, Użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Sklepu Centralazabawek.pl dostępnego pod adresem: http://www.centralazabawek.pl/saas/info/Sklep/Regulamin-sklepu
 • Akceptacja Regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 • Usunięcie konta z serwisu Centalazabawek.pl bez względu na to czy zrobi to Użytkownik czy Zakupteraz.pl, jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług droga elektroniczną.

§3. Warunki techniczne

Wymagania techniczne sprzętu Użytkownika niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym Centralazabawek.pl opisane są pod adresem: http://www.centralazabawek.pl/info/Informacje/Regulamin

§4. Rodzaj świadczonych usług przez Centralazabawek.pl

Centralazabawek.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, które polegają na udostępnieniu aplikacji w internecie, za pomocą której Użytkownik może:
a) integrować dane o produktach ze sklepami,
b) integrować dane o zamówieniach ze sklepu, serwisów aukcyjnych bądź innych systemów sprzedaży do serwisu centralazabawek.pl.
c) prowadzić edycję opisów, zdjęć, wystawiać aukcje w serwisach aukcyjnych bądź innych systemach sprzedaży.

Ponadto w sklepie można zakupić inne usługi towarzyszące, graficzne, konsultacyjne i temu podobne oraz szkolenia.

§5. Postanowienia ogólne

 • Zakupteraz.pl zastrzega sobie prawo do edycji i zmiany regulaminu w każdym momencie bez podawania przyczyny.
 • Zakupteraz.pl może odmówić świadczenie usługi każdemu, bez podawania przyczyny.
 • Zakupteraz.pl nie gwarantuje, że usługa działa lub będzie działać bez awaryjnie.
 • Dane na koncie (pomijając dane kart kredytowych) nie są szyfrowane i mogą być udostępniane innym podmiotom tylko w celach realizacji usług.
 • Zakupteraz.pl zastrzega sobie prawo do usunięcia konta naruszającego regulamin lub obowiązujące prawo bez podawania przyczyny.
 • Zakupteraz.pl nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie straty zysków lub wartości firmy wywołane przez korzystanie lub niemożność korzystania z usług centralazabawek.pl.
 • Całkowita odpowiedzialność Zakupteraz.pl zostaje ograniczona do wartości kwoty uiszczonej na rzecz Zakupteraz.pl przez Użytkownika u którego powstała szkoda.
 • Zakupteraz.pl odpowiada jedynie za szkody rzeczywiste spowodowane z wyłącznej winy Zakupteraz.pl.
 • Wsparcie techniczne i pomoc jest dostępna tylko dla Użytkowników, którzy opłacili abonament za bieżący okres oraz dla Użytkowników będących w okresie testowym.
 • Dodając kolejne materiały (zdjęcia, opisy produktów) na swoje konto w centralazabawek.pl, Użytkownik wyraża zgodę na wgląd do nich obsłudze Centralazabawek.pl w każdym momencie.
 • Awaria lub niedostępność online treści regulaminu nie będzie stanowić zrzeczenia się prawa do jego przestrzegania lub postanowienia.
 • Regulamin sklepu Centralzabawek.pl to jedyna forma umowy zawarty między Użytkownikiem a Zakupteraz.pl dotycząca sklepu z usługami.
 • Wszelkie pytania dotyczące Regulaminu należy przesyłać do obsługi klienta centralzabawek.pl przez email.

§6. Opłaty

 • Płatność za usługi Użytkownik może dokonać za pośrednictwem przelewów na konto bankowe, e-przelewów oraz karty kredytowej.
 • Okres abonamentowy dla usług abonamentowych jest naliczany co 30, 90, 180 lub 365 dni zaczynając od daty wykupienia danej usługi.
 • Do dokonania płatności wymagane jest zalogowanie do centralazabawek.pl.
 • Po dokonaniu płatności w panelu zarządzania udostępniona zostanie faktura VAT.
 • Kwota abonamentu, jest kwotą brutto zawierającą 23% podatku VAT.
 • Zakupteraz.pl nie refunduje oraz nie zwraca środków uiszczonych z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczna przez Zakupteraz.pl.
 • Dane osobowe podane przez Klienta w trakcie dokonywania płatności przetwarzane są przez  Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska  jako instytucję płatniczą pośredniczącą w realizacji płatności.

§7. Dane osobowe Użytkowników

 • Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika jest Zakupteraz.pl Anna Zakościelna z siedzibą w Łodzi 92-202, Al. Piłsudskiego 92, NIP: 725 122 40 02. Zakupteraz.pl przetwarza dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług oraz usług świadczonych drogą elektroniczną. Udostępnione przez Użytkownika dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym Centralazabawek.pl, będą przetwarzane przez Zakupteraz.pl również w celach statystycznych i marketingowych. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane i ich poprawę.
 • Akceptując regulamin użytkownik powierza przetwarzanie danych osobowych swoich firmie Zakupteraz.pl w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług.

§8. Rezygnacja i odstąpienia

 • Użytkownik może zrezygnować z zakupionej usługi w każdym momencie wysyłając wiadomość email na adres: kontakt@centralazabawek.pl. Nie rodzi to po stronie Zakupteraz.pl żadnych zobowiązań, a w szczególności zobowiązania do zwrotu abonamentu za dany okres.
 • Rezygnacja spowoduje wyłączenie usługi.
 • Rezygnacja z usług Centralazabawek.pl nie obciąża Użytkownika opłatami za rezygnację lub kolejny okres abonamentowy.
 • Zakupteraz.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w usłudze w każdym momencie i bez podawania przyczyny.
 • Jeśli Zakupteraz.pl wykryje nadużycie lub wyłudzenie za pośrednictwem serwisu lub związane z kontem Użytkownika, będzie miało prawo do jego natychmiastowego usunięcia.
 • W przypadku nie dokonania płatności za kolejny okres abonamentowy, dostęp do usługi zostanie zablokowany.

§9. Reklamacje

 • Zakupteraz.pl udostępnia adres poczty elektronicznej kontakt@centralazabawek.pl służący do przesyłania zapytań i reklamacji.
 • Reklamacje można wnieść w terminie 14 dni od dnia, w którym Zakupteraz.pl miało wykonać daną usługę.
 • Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji.
 • Reklamacja musi w szczególności zawierać przedmiot reklamacji oraz okoliczności ją uzasadniające.
 • W przypadku niedotrzymania terminów dla wykonania aktów staranności, reklamacja nie będzie uznana.

§10. Zmiany w usłudze i cenniku

 • Zakupteraz.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenniku korzystania z usługi poprzedzając to informacją na 14 dni przed planowaną zmianą. Taka informacja zostanie opublikowana na stronie sklepu Centralzabawek.pl, jednakże jeżeli Partner wykupił usługę na dany okres abonamentowy, nie będzie dopłacał różnicy.
 • Ceny prezentowane w cenniku nie zależą od zewnętrznych czynników.
 • Zakupteraz.pl rezerwuje sobie prawo do zmian w usłudze oraz do rezygnacji z jej świadczenia bez podania powodu.
.
.
Twój koszyk jest pusty
kosz