logo
Projekty Unijne

Szanowni Państwo;

Mamy przyjemność oznajmić, że w czerwcu 2014  PARP zaakceptował nasz wniosek o Dotację Unijną i 23 czerwca podpisaliśmy umowę o dofinansowanie.

Realizowany projekt nosi tytuł: "Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B w dropshippingowej hurtowni centralazabawek.pl integrującego Partnerów, Dostawców i systemy aukcyjne."


Wartość projektu: 96 946,29 PLN

Wartość dofinansowania: 67 862,4 PLN

Okres realizacji: 01.03.2014-30.04.2015


Umowa nr: UDA-POIG.08.02.00-10-029/14-00 w ramach działania 8.2

Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8 osi priorytetowej.

Społeczeństwo informacyjne - zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt zakłada:

1. Automatyczną komunikację za pomocą elektronicznej wymiany danych z platformami sklepów internetowych

2. Przygotowanie modułu do współpracy z Dostawcami zewnętrznymi, placówkami edukacyjnymi oraz obsługi magazynu consigment stock

3. Pełną integrację centralazabawek.pl z firmami kurierskimi

4. Integrację centralazabawek.pl z platformami aukcyjnymi

5. Automatyzację i usprawnienie pracy obecnego oprogramowania centralazabawek.pl

6. Przygotowanie panelu usług SAAS

7. Przygotowanie części administracyjnej do zarządzania prawami dostępu zgodnymi z wymaganiami GIODO

8. Przystosowanie do obsługi urządzeń mobilnych

9. Przystosowanie centralazabawek.pl do obsługi wielu języków.

10. Promocję projektu w internecie, prasie oraz na targach

 

Płatności DOTPAY