logo

Polityka ochrony danych osobowych

 Jakie przepisy regulują kwestie danych osobowych?

Przede wszystkim jest to unijne rozporządzenie: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (w skrócie nazywane „Rozporządzeniem”), a także krajowe ustawy o ochronie danych osobowych.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Zakupteraz.pl Anna Zakościelna, adres siedziby: 92-202 Łódź, ul. Piłsudskiego 92, wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP 725-122-40-02, REGON 100220299. Tel. 531 677 999, email: kontakt@centralazabawek.pl

Jak mogę nawiązać kontakt w sprawie moich danych?

W sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres: kontakt@centralazabawek.pl

 

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

- realizacji umowy o dropshippingu,

- realizacji prawnie uzasadnionych interesów Zakupteraz.pl tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej,

- rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej

- weryfikacji tożsamości Klienta

 

Jakie dane będą przetwarzane?

Dane jakie będziemy przetwarzać to: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania.

 

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: przewoźnikom, dostawcom towaów, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Zakupteraz.pl na podstawie zawartych umów.

 

Czy dane będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy?

 

Nie. Dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo będą przetwarzane moje dane?

Dane będą przechowywane/przetwarzane:

- jeśli dane dotyczą zawartej z Zakupteraz.pl umowy to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (tj. co do zasady do 10 lat od wykonania umowy),

- jeśli są zebrane w celu innym niż realizacja umowy, to do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie w tym celu.

Jakie posiadam prawa w stosunku do moich danych?

Prawa, które przysługują każdej osobie to:

- prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych(art. 15 Rozporządzenia), ich sprostowania (art. 16 Rozporządzenia),

- prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia),

- prawo do usunięcia danych (art. 17 Rozporządzenia) przysługujące w określonych w Rozporządzeniu przypadkach

- prawo do ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia).

- prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia). W przypadku sprzeciwu złożonego przed realizacją umowy lub w trakcie realizacji, złożenie będzie wiązało się z brakiem możliwości realizacji części wszystkich usług w ramach umowy i może zostać potraktowane jako wypowiedzenie umowy.

- prawo do cofnięcia zgody (art. 6 ust 1 lit a) Rozporządzenia), w przypadkach kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody

- prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25.05.2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą) w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia


Skąd macie moje dane?

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rejestracji i akceptacji warunków Umowy.

 

Płatności DOTPAY